VILKÅR

Ved å åpne, lese og/eller bruke AVBVs nettsteder godtar du å være bundet av følgende vilkår:

 1. AVBV bruker bestreber seg på rimelig vis for å sikre nøyaktigheten til informasjonen som publiseres på nettstedene.
 2. Nettstedet er tilgjengelig uten garantier av noe slag (direkte eller indirekte), og din bruk av AVBVs nettsted og innholdet er på egen risiko. Særskilt må du bære de iboende risikoene forbundet med bruk av Internett. AVBV aksepterer ikke noe ansvar eller erstatningsansvar for funksjoner som finnes på AVBVs nettsted, og vil ikke være ansvarlig for eventuelle feil, utelatelser eller eventuelle tekniske problemer (blant annet ormer og virus) som du kan oppleve med nettstedet, eller inkompatibilitet mellom nettstedet og utstyr, programvare eller telekommunikasjonsforbindelser som tilhører deg. 
 3. AVBV vil ikke være ansvarlig overfor deg eller tredjeparter for direkte, indirekte eller tilfeldige tap eller skader (blant annet tap av inntekter, tap av fortjeneste, tap av forventede innsparinger, bortkastede utgifter) eller eventuelle indirekte tap som oppstår ut fra eller er relatert til bruk av AVBVs nettsted.
 4. Alle immaterielle rettigheter, inkludert opphavsrett og varemerker, i materialer publisert av eller på vegne av AVBV på nettstedet (f.eks. tekst og bilder), eies av AVBV og/eller deres lisensgivere/sponsorer. Innholdet på nettstedet kan ikke reproduseres, endres, overføres, distribueres, republiseres, lastes ned, legges ut eller overføres i noen form eller på noen måte, blant annet elektronisk, mekanisk kopiering eller opptak uten skriftlig tillatelse fra  AVBV. Du godtar at materialet og innholdet kun er for personlig bruk og ikke kan brukes til kommersielle formål eller distribueres kommersielt. 
 5. Hvis datamaskinen din ikke støtter nødvendig teknologi, blant annet kryptering, kan det hende at du ikke kan bruke enkelte tjenester eller åpne bestemt informasjon på nettstedet.
 6. Nettstedet kan inneholde koblinger til tredjeparts nettsteder. AVBV har ingen kontroll over slike tredjeparts nettsteder, går ikke nødvendigvis god for dem og godtar ikke noe ansvar for dem, inkludert innhold, nøyaktighet eller funksjon. Som en følge av dette anbefaler AVBV deg å lese nøye gjennom de juridiske erklæringene for slike tredjeparts nettsteder og holde deg oppdatert om eventuelle endringer på dem.
 7. AVBV fraskriver seg ethvert ansvar – uansett om det gjelder kontrakt, skadevoldende handling (inkludert ansvar for uaktsomhet) eller ellers for nøyaktighet, egnethet, kvalitet eller fullstendighet av informasjon samt verdi og integritet av varer og tjenester som tilbys av tredjeparter over nettstedet.
 8. AVBV kan stanse eller variere hele eller deler av tjenestene som tilbys på sine nettsteder uansett grunn, når som helst, etter eget skjønn.
 9. AVBV forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene fra tid til annen, der endringene trer i kraft umiddelbart når de endrede vilkårene legges ut på  nettstedene.  De reviderte vilkårene vil bli ansett som godkjent av deg når du går inn på AVBVs nettsted.

 

VILKÅR

 

Ved å åpne, lese og/eller bruke AVBVs nettsteder godtar du å være bundet av følgende vilkår:

 1. AVBV bruker bestreber seg på rimelig vis for å sikre nøyaktigheten til informasjonen som publiseres på nettstedene.

 2. Nettstedet er tilgjengelig uten garantier av noe slag (direkte eller indirekte), og din bruk av AVBVs nettsted og innholdet er på egen risiko. Særskilt må du bære de iboende risikoene forbundet med bruk av Internett. AVBV aksepterer ikke noe ansvar eller erstatningsansvar for funksjoner som finnes på AVBVs nettsted, og vil ikke være ansvarlig for eventuelle feil, utelatelser eller eventuelle tekniske problemer (blant annet ormer og virus) som du kan oppleve med nettstedet, eller inkompatibilitet mellom nettstedet og utstyr, programvare eller telekommunikasjonsforbindelser som tilhører deg.
   
 3. AVBV vil ikke være ansvarlig overfor deg eller tredjeparter for direkte, indirekte eller tilfeldige tap eller skader (blant annet tap av inntekter, tap av fortjeneste, tap av forventede innsparinger, bortkastede utgifter) eller eventuelle indirekte tap som oppstår ut fra eller er relatert til bruk av AVBVs nettsted.

 4. Alle immaterielle rettigheter, inkludert opphavsrett og varemerker, i materialer publisert av eller på vegne av AVBV på nettstedet (f.eks. tekst og bilder), eies av AVBV og/eller deres lisensgivere/sponsorer. Innholdet på nettstedet kan ikke reproduseres, endres, overføres, distribueres, republiseres, lastes ned, legges ut eller overføres i noen form eller på noen måte, blant annet elektronisk, mekanisk kopiering eller opptak uten skriftlig tillatelse fra  AVBV. Du godtar at materialet og innholdet kun er for personlig bruk og ikke kan brukes til kommersielle formål eller distribueres kommersielt.

 5. Hvis datamaskinen din ikke støtter nødvendig teknologi, blant annet kryptering, kan det hende at du ikke kan bruke enkelte tjenester eller åpne bestemt informasjon på nettstedet.

 6. Nettstedet kan inneholde koblinger til tredjeparts nettsteder. AVBV har ingen kontroll over slike tredjeparts nettsteder, går ikke nødvendigvis god for dem og godtar ikke noe ansvar for dem, inkludert innhold, nøyaktighet eller funksjon. Som en følge av dette anbefaler AVBV deg å lese nøye gjennom de juridiske erklæringene for slike tredjeparts nettsteder og holde deg oppdatert om eventuelle endringer på dem.

 7. AVBV fraskriver seg ethvert ansvar – uansett om det gjelder kontrakt, skadevoldende handling (inkludert ansvar for uaktsomhet) eller ellers for nøyaktighet, egnethet, kvalitet eller fullstendighet av informasjon samt verdi og integritet av varer og tjenester som tilbys av tredjeparter over nettstedet.

 8. AVBV kan stanse eller variere hele eller deler av tjenestene som tilbys på nettstedene deres uansett grunn, når som helst, etter eget skjønn.

 9. AVBV forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene fra tid til annen, der endringene trer i kraft umiddelbart når de endrede vilkårene legges ut på nettstedene. De reviderte vilkårene vil bli ansett som godkjent av deg når du går inn på AVBVs nettsted.