12 28,2022

NÅR BØR JEG BYTTE UT DEKKENE?

Du bør følge sunn fornuft og la en dekkekspert undersøke dekkene dine regelmessig. Hvis eksperten oppdager skader tidlig, kan det forlenge levetiden til dekket og forhindre mange farlige situasjoner.

Vredestein Tyre Academy Episode 4: Når bør dekkene skiftes?

 

HER ER FEM VIKTIGE GRUNNER TIL Å SJEKKE DEKKENE REGELMESSIG:

 

1. Punkteringer

Moderne bildekk har mange typer punkteringsbeskyttelser. Hvis du allikevel får en punktering, må du stoppe og skifte dekket. Du må alltid ta et flatt dekk av felgen og undersøke det for ytterligere skader. Hvis dekket må og kan repareres, må dette gjøres så fort som mulig for å forhindre ytterligere innvendig skade. Siden det er den som utfører eller administrerer reparasjonen som er ansvarlig for resultatet, må du sørge for at reparasjoner utføres av godkjente fagfolk. På grunn av de sterke kreftene et dekk utsettes for ved høye hastigheter, anbefaler vi ikke at man reparerer dekk som er merket W, Y og (Y).

2. Dekk som er slitt ned til den lovpålagte slitasjegrensen

Selv om det lovpålagte minimumet for mønsterdybde i Europa er 1,6 mm, anbefaler vi at du skifter ut dekkene før dybden går ned til 2 mm. Dekkmønsteret har en sporslitasjeindikator (Tread Wear Indicator – TWI). Når dekkmønsteret er slitt ned til disse indikatorene, har dekket nådd den lovpålagte minimumsgrensen for mønsterdybde.

Av hensyn til vinterføret, er slitasjegrensen satt til 4 mm for vinterdekk. Vinterdekk med en lavere mønsterdybde enn 4 mm, regnes strengt tatt ikke for å være vinterdekk. Dette er også lovpålagt i noen land. I tillegg til TWI (sporslitasjeindikator), har vinterdekkene også en slitasjeindikator for vinter (Winter Wear Indicator – WWI) med en dybde på 4 mm som indikerer grensen for vinterføre.

3. Dekkets alder

Bildekk består av ulike gummikomponenter som hver for seg er utsatt for en viss grad av aldring. I hvilken grad dekket eldes, avhenger av ulike faktorer, som antall kilometer som tilbakelegges per år, bruksfrekvensen og -varigheten (f.eks. daglig kjøring kontra noen ganger i året), kjørehastigheten og regelmessig kontroll av dekktrykk. Værforhold, dekkbelastning (dvs. normal dekkbelastning eller maks. dekkbelastning) og måten dekket oppbevares på når det ikke er i bruk, er alle faktorer som påvirker aldringsprosessen.

På grunn av de mange forskjellige faktorene er det umulig å angi nøyaktig i hvor mange år eller hvor mange kilometer et bildekk kan brukes. Husk at jo eldre dekket er, desto større sannsynlighet er det for at du må skifte det ut.

For at dekket skal ha så lang levetid som mulig, anbefaler vi at det inspiseres av en dekkspesialist i tillegg til at du utfører den månedlige kontrollen selv. Hvis minste mønsterdybde ikke er nådd etter seks år, anbefaler vi at dekket inspiseres av en dekkspesialist minst én gang per år.

Merk: Vær ekstra oppmerksom på dekk som er montert på kjøretøy som tilhengere, campingvogner, båttilhengere og hestehengere. Dekk som brukes til disse formålene, kan eldes raskere, siden de bare brukes fra tid til annen samt utsettes for kontinuerlig maksimal belastning.

4. Skader

Dekkene kan skades av enkelte ytre faktorer, f.eks. skarpe gjenstander som spiker og skruer, samt fortauskanter og andre hindringer. Hvis dekkstammen har synlige skader, må du skifte ut dekket. Er du i tvil, må du alltid la en dekkspesialist inspisere dekket.

5. Ujevn slitasje

Ujevn eller uregelmessig slitasje kan skyldes en rekke årsaker. Dekkets slitebane bør slites ned jevnt over hele bredden, fra skulder til skulder. Den bør også slites ned jevnt over hele dekkets diameter. Hvis dekket slites mer på innsiden eller utsiden av skulderen, kan dette tyde på at det er et problem med fjæringen til bilen eller at hjultrekket er forskjøvet. Hvis årsaken oppdages og repareres på et tidlig tidspunkt, kan dekket beholdes. Ujevn slitasje over hele diameteren til dekkmønsteret kan være et tegn på nedslitte støtdempere.

I tillegg til skader, er noen typer biler svært utsatte for ujevn slitasje. Forhjulsdrevne biler er stort sett mer utsatt for ujevn slitasje på bakakselen, og omvendt for bakhjulsdrevne biler. For å unngå ujevn slitasje rundt slitebanens omkrets anbefaler vi at du regelmessig (etter ca. 7500–10 000 km kjøring) bytter om for- og bakdekkene.

Vredestein

Motta siste nytt og oppdateringer