Sterke sommer- og vinterdekk | Vredestein
Bandenopslag van autobanden

Lagring av sommer- og vinterdekk

Ved å håndtere og lagre dekkene på riktig måte når de ikke er i bruk, kan du øke levetiden og ytelsen. Det er derfor svært viktig at alle vet hvordan dette gjøres.

  • Når dekkene er montert på felgene, lønner det seg å lagre dem i hengende eller liggende posisjon. Dekktrykket bør reduseres til 1,0 bar.
  • Det lønner seg å lagre dekk som er demontert fra felgen, i stående posisjon (vertikalt). Hvis du lagrer dekkene flatt (horisontalt) oppå hverandre, bør du ikke stable flere enn fire dekk.
  • Før du monterer dekk som har blitt lagret, må du først kontrollere om det er skader eller slitasje på dem, og du må bruke riktig dekktrykk.

 

Før du lagrer dekkene, anbefaler vi at du rengjør dem grundig med vann for å fjerne saltrester, og deretter tørker dem. Det lønner seg å lagre dekkene på et kjølig og godt ventilert område uten direkte sollys. Ikke lagre dekkene i nærheten av elektroniske enheter som kan slippe ut ozon, f.eks. sveiseutstyr, transformatorer eller elektriske motorer. Dessuten må dekkene ikke komme i kontakt med kjemikalier, løsemidler, smøremidler eller oljeprodukter, siden disse kan påvirke og redusere levetiden til gummilaget på dekkene.