What is the EU tyre label? | Vredestein
Bandenlabel EU

Hva er EU-dekkmerket?

Europeisk forskrift (EF) nr. 1222/2009 krever at alle dekk for personbiler, kommersielle lettkjøretøy, kommersielle tungvektskjøretøy og busser produsert etter juni 2012, må ha et klistremerke eller bli presentert med et tydelig merke når salget foregår. Merket gir bedre innsikt i dekkets egenskaper basert på tre aspekter.

 

Rullemotstand/drivstoffeffektivitet

Lavere rullemotstand gir lavere drivstofforbruk. Verdiene A til G angir effekten på drivstofforbruk, fra lav til høy. Den svarte pilen ved siden av bokstavklassifiseringen viser produktets ytelsesnivå. Effekten kan variere avhengig av kjøretøyet og kjøreforhold, men forskjellen mellom klasse G og klasse A for et fullstendig sett med dekk kan redusere drivstofforbruket med opptil 7,5 %*.

 

Veigrep på våte veioverflater / bremseytelse

I kategorien for veigrep på vått veidekke angir klassifiseringene A til G de relative bremselengdene, fra kort til lang, på vått veidekke.

 

Effekten kan variere avhengig av kjøretøyet og kjøreforhold, men forskjellen mellom klasse G og klasse A for et sett med fire identiske dekk kan korte ned bremselengden med opptil 18 meter for en bil som kjører i 80 km/t og stopper brått.

 

Utvendig støynivå

Det utvendige støynivået måles i desibel (dB), delt inn i tre klasser. Dekk med lavere støynivå forårsaker mindre støyforurensing.

 

Dekk med et lavt utvendig støynivå. Dette er 3 dB lavere enn den fremtidige europeiske standarden som trer i kraft i november 2016.

 

Dekk med et gjennomsnittlig utvendig støynivå. Støynivået til dekket når det ruller, er innenfor den nye grensen som trer i kraft i november 2016.

 

Dekk med et høyt utvendig støynivå. Dette dekket samsvarer ikke lenger med den nye europeiske standarden som trer i kraft i november 2016.

*Målt i samsvar med metoden spesifisert i forskrift EF 1222/2009, kilde: påvirkningsvurdering av Europakommisjonen SEC(2008)2860 

 

Ved å sørge for at dekkene dine har riktig trykk, og ved å sjekke regelmessig for optimal drivstoffeffektivitet og maksimalt veigrep på våt veibane, kan du ha stor innflytelse på drivstoffbesparelser og trafikksikkerhet. En effektiv kjørestil har også stor innflytelse på drivstofforbruket, mens å sørge for at du har nok bremselengde kan handle om liv og død. Det er også verdt å huske på at de tre merkekriteriene ikke er de eneste ytelsesfaktorene, selv om de er viktige. Dekkene er testet på over 20 forskjellige parametere totalt.