Welcome to www.vredestein.com.
Please select your country:

Europe Rest of the world

België/Belgique Danmark Deutschland España France Italia Luxembourg/Luxemburg Magyarország Nederland Norge Österreich Polska Republika Hrvatska Republika Slovenija Româna Russia Schweiz/Suisse/Svizzera Slovensko Sverige United Kingdom

Australia Canada China Hong Kong India Israel Maroc/Morocco México Middle East New Zealand South Africa Thailand Turkey United States
:: Velg land
 • België
 • Canada
 • Danmark
 • Deutschland
 • España
 • France
 • India
 • Italia
 • Luxembourg
 • Magyarország
 • Middle East
 • Nederland
 • New Zealand
 • Noreg
 • Österreich
 • Polska
 • Republika Hrvatska
 • Republika Slovenija
 • Româna
 • Schweiz
 • Singapore
 • South Africa
 • Sverige
 • Türkiye
 • United Kingdom
 • United States
 • ישראל
 • المغرب
 • ราชอาณาจักรไทย
 • 中华人民共和国
 • 香港
:: Velg språk

VREDESTEIN SOM SPONSOR

Vredestein foretrekker å se på sponsing som en form for samarbeid hvor to parter kan være til fordel for hverandre. Sponsing innebærer at den sponsede parten er villig til og i stand til å tilby noe betydningsfullt i gjengjeld. I tillegg til reklame og plakattavler, kan dette for eksempel inkludere billetter.
Vredesteins sponsormål er å øke kjennskapen til merket, styrke merkets image, bidra til intern stolthet, forbedre forhold og selge produkter. Sponsing trenger ikke dreie seg om bare penger – det kan også involvere å fremskaffe anlegg eller personell. En viktig faktor i sponsing er at kjerneverdiene til Vredestein og den sponsede parten ligger nært opptil hverandre.KRITERIER FOR SPONSING

 • Det må være nok av tid til å planlegge vellykket sponsing (ved arrangementer må en forespørsel om sponsing sendes tre måneder før arrangementet finner sted).
 • Det tiltenkte formålet er av en nasjonal/internasjonal karakter.
 • Organisasjonen er profesjonell og pålitelig.
 • I prinsippet krever Vredesteins bransjeenerett som (hoved)sponsor. Dette betyr at Vredestein ikke vil gå inn som sponsor hvis en annen dekkprodusent også er sponsor.
 • Det må ikke legges opp til noen permanent, finansiell avhengighet av Vredestein som sponsor.
 • Vredestein ser fordelene ved sponsing.
 • Sponsing bidrar til virkeliggjøringen av de tiltenkte markedsføringsmålene.
 • Avgjørelsen om godkjenning/avslag vil overbringes per brev eller e-post. Ingen diskusjoner vil bli inngått ved eventuelle avslag.

Be om sponsing